Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Notodden 16. april 2004

Page posted   31 May 2004   -   Revised 21 November 2010

Notodden stasjon i april 2004 med aktivt og hensatt materiell. Det hensatte materiellet bar preg av å ha vært oppholdssted for "løse elementer" en tid.

Den opprinnelige siden hadde bildene i midre format med mulighet til å åpne i originalstørrelse. Ved revisjonen i november 2010 er den muligheten tatt ut og bildene presenteres istedet med 800px bredde.

Notodden station in April 2004 with equipment in and off service. The abandoned equipment was showing clear signs of frequent visits by "unwanted elements".