Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Gardermoen morgenen 18. mai 2004

Page posted   31 May 2004   -   Revised 1 December 2004

Oslo lufthavn Gardermoen

Bildene er tatt fra gangbroen i syd-enden av plattform-området.

Oslo Airport Gardermoen

Pictures taken from the footbridge over the platforms.

Gmoen040518a.jpg Gmoen040518b.jpg Gmoen040518c.jpg Gmoen040518d.jpg