Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Dokka 27. juni 2004

Page posted   4 July 2004

Valdresbanen, Dokka stasjon, Oppland.

4815 4818 4820 4819 4822