Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra et sidespor 19. juli 2004 (2)

Page posted   19 July 2004   -   Revised 1 December 2004

Sandvika 19. juli 2004.   Under anleggsperioden er Sandvika stasjon midlertidig nedlagt og har derfor status "sidespor". Trafikken mellom Høvik og Billingstad styres manuellt fra en brakke på Høvik.

Strekningen er stengt for trafikk det meste av døgnet, men det er visse "slots" der tog slippes igjennom. Like før disse slots er det hektisk aktivitet for å fjerne maskiner og annen redskap fra det gjennongående sporet. Det gjennomgående sporet er det som hittil har vært spor 2. Etter anleggsperioden vil spornummereringen være byttet om slik at tidligere spor 1 blir nytt spor 4, 2 blir 3, 3 blir 2 og tidligere spor 4 (mot bussterminalen) blir spor 1.

Denne andre billedserien idag viser Gt 8306 som passérte Sandvika kl 15:34, Gt 8308 som passérte kl 16:02, og Gt 5805 kl 19:33.

Dette er andre del av en billedserie fra anleggsperioden fordelt over seks sider.

When reconstructing the tracks system at Sandvika station a lot of work was performed outside our office windows. This is the second part of a series of six pages with pictures from the construction period.

The line is closed for regular traffic most of the day but there are a couple of time slots open for freight trains.

4930

1

4931

2

4933

3

4935

4

4937

5

4939

6

4941

7

4944

8

4949

9