Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra et sidespor 21. juli 2004

Page posted   21 July 2004   -   Revised 1 December 2004

Sandvika 21. juli 2004.   Under anleggsperioden er Sandvika stasjon midlertidig nedlagt og har derfor status "sidespor". Trafikken mellom Høvik og Billingstad styres manuellt fra en brakke på Høvik.

Også denne dagen var det mye arbeid i høyden.  Bildene viser et svensk team bestående av bil nr 1 som rullet ut tråd, bil nr 2 med to mann som festet trådene til utriggerne (eller hva de heter) og bil nr 3 med to mann som festet mellomtrådene.

Bilde nr 9 viser manuell sporveksling med to håndsveiver (det var enklere i gamle dager) for at Baneservice (bilde 10) skulle komme seg over på det nye spor 4 for å feste nye åk.

I forbindelse med omleggingen blir sporene omnummerert. Det gamle spor 4 blir nytt spor 1, 3 blir 2, 2 blir 3 og gamle spor 1 blir spor 4. Opprinnelig var det jo enda et spor nærmere den gamle stasjonsbygningen. Kanskje det også har vært spor 1 i sin tid?

Dette er fjerde del av en billedserie fra anleggsperioden fordelt over seks sider.

When reconstructing the tracks system at Sandvika station a lot of work was performed outside our office windows. This is the fourth part of a series of six pages with pictures from the construction period.

4975

1

4978

2

4983

3

4989

4

4997

5

5002

6

5003

7

5007

8

5015

9

5022

10