Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Vikingskipet hp ved Hamar 8. august 2004

Page posted   18 August 2004   -   Revised 1 December 2004

Vikingskipet holdeplass ligger ved skøytehallen med samme navn fra OL i 1994. Sporet til denne holdeplassen er definert som et sidespor til Hamar stasjon. Kjøring til og fra skal betraktes som skift, og maks hastighet er 20 km/t. [Kilde: Knut-Arild Lindquist i et innlegg i NJK-forumet Stasjonen]

I Jernbaneverkets Driftshåndbok står det at "Vikingskipet holdeplass ligger ved spor 42 (et buttspor) som ligger parallelt med Rørosbanen". [Kilde: H. Lindholm i NJK-forumet Stasjonen]

1

2

3

4