Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Jubileum 2004 - Røyk og damp
Bilder fra NJKs jubileumstur Oslo-Eidsvold 4.september 2004

Page posted   17 September 2004   -   Revised 16 February 2006

Et utvalg bilder som kan samles under temaet "Røyk og damp".

A selection of pictures under the theme "Smoke and Steam".

Opp med dampen på Oslo S

Kryssning med Karettoget ved Asper nord for Kløfta

Toget er fremme på Eidsvold

Eidsvold

Det fyres på Eidsvold...

... med det resultat at hele stasjonsområdet røyklegges.

Det lettet litt etterhvert...

... men noen gjorde fortsatt så godt de kunne.

Avgang Eidsvold

Klar for kryssning med Karettoget på Hauerseter.

Klar med kameraene. Hvilket spor kommer det i mon tro?

Det lille lokomotivet røyklegger så godt det kan...

... og det kunne det jo.

Karettoget forsvinner i røyken på Hauerseter.

Fotografen:

På Oslo S

På toget

På Eidsvoll

På Hauerseter

Disse bildene er tatt av samboeren, Gunvor.