Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Hamar stasjon lørdag 18. september 2004

Page posted   18 September 2004

I anledning av at jernbanen i Norge er i 150 år i 2004, hadde NSB en markering av dette ved Hamar stasjon lørdag 18. september kl. 11.00-14.00. Her følger noen bilder fra tilstelningen.

In 2004 it is 150 years since the first railway line was opened i Norway. This jubilee was celebrated at Hamar station Saturday 18th September.

El 13, El 10, El 8, ...

... og fra den andre siden.

Caroline var også med. Di 2 i bakgrunnen.

Caroline.

"Knertitten" var også tilstede.

Også mere moderne materiell var der. 93...

... og El 18...

... mens Mjøstoradera spillte på perrongen.

Inne i Jernbanekafeen fortalte ordfører Einar Busterud om jernbanens betydning for Hamars utvikling
og journalist Trond Jacobsen leste dikt av sin far Rolf Jacobsen.

En lydhør forsamling.

Inne var det også et hjørne med...

... gammelt modelljernbanemateriell...

... (og trikk) i sporskala 1 ...

... samlet og presentert av lokførerleder Svein Krogerud.

Ute etterpå var det trekning i konkurransen.

De to var enige om at dette var vel blåst.