Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Skifting av tømmer på Elverum 9. oktober 2004

Page posted   14 November 2004   -   Revised 1 December 2004

Jeg var på Elverum denne lørdagen og kjørte bortom stasjonen. Der sto det noen tømmervogner på tre spor, ellers var alt stille. Jeg tok et par bilder og satte meg i bilen for å dra hjemover. Men da jeg kjørt over broen i sydenden av stasjonen (Rv 25) ble jeg oppmerksom på et tog på vei inn på området nordfra, en åtter med flisvogner(?). Jeg snudde da på Basthjørnet (Esso) like bortenfor og dro tilbake, men regnet vel med at toget allerede hadde reist videre innen jeg ville komme i foto-posisjon.

Det hadde det ikke. Istedet fikk jeg være med på en skifte-operasjon der flisvognene ble koblet sammen med tømmervognene i spor 2, og tømmervognene i spor 5 og 6 ble koblet sammen og skiftet til spor 1. Til slutt ble åtteren koblet til vognene i spor 2 igjen. Såvidt jeg forsto så skulle flis og tømmer i spor 2 sydover mot Kongsvinger og så skulle loket returnere og dra tømmeret i spor 1 mot Hamar og - var det oppover Gudbrandsdalen et stykke mon tro? Når skiftingen var ferdig, tok mannskapet matpause og jeg dro hjem.

6550

1

6553

2

6542

3

6545

4

6568

5

6566

6

6570

7

6565

8

6580

9

6584

10

6585

11

6591

12

6597

13

6598

14

6600

15

6608

16

6612

17

6615

18

6617

19

6618

20