Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder av Sandvikabroen 4. og 5. november 2004

Page posted   7 November 2004

Sandvikabroen har nettopp fått flomlys på undersiden. De fem første bildene er tatt 4. november klokken syv om morgenen. Bildene bærer litt preg av at de er tatt på frihånd.

Det første bildet av den gule Plasser-maskinen er tatt utpå dagen samme dag. Maskinen er der for å pakke strekningen Sandvika-Solstad, det vil si gjennom Tanumtunnelen som er en del av den nye parsellen mellom Sandvika og Asker. Det andre bildet av maskinen og resten av bildene fra under broen(e) er tatt neste morgen, 5. november, ca klokken åtte om morgenen.

Den umiddelbare årsaken til at jeg tok disse siste bildene, var et spørsmål som ble reist på NJKs forum-side "Galleriet" om Sandvikabroen(e) nå er én bro eller om den/de fortsatt må regnes som to broer. Konklusjonen, slik jeg tolker den, er at dette fortsatt er to fysiske broer, men at de er bygget så nærme hverandre at de, i hvert fall ovenfra, fremstår som én.

6724

1

6728

2

6732

3

6736

4

6740

5

6751

6

6752

7

6757

8

6758

9

6759

10