Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Hamar 15. november 2004

Page posted   23 November 2004   -   Revised 1 December 2004

Denne dagen hadde jeg en ledig time i Hamar mens jeg ventet på at en reparasjon skulle bli ferdig. Ikke unaturlig for meg brukte jeg denne timen på og ved stasjonen.

På stasjonen sto "et gult dyr" som ventet på å få kjøre nordover. Da jeg kom til stasjonen sto 93.63 på spor 2. Toget skulle til Røros men måtte vente på korresponderende tog nordfra og sørfra. Etterhvert kom et El-18 lok med vogner sørfra og et 70-sett nordfra. Når de hadde kjørt videre i hver sin retning, kunne den gule maskinen starte på sin ferd nordover mens 93-settet kunne kjøre sørover og runde ved Vikingeskipet på vei mot Elverum og Røros.

Jeg tok også et par bilder av stasjonsområdet uten aktive tog.

This day I had an hour free in Hamar. The best way to spend that hour was hanging around at the railroad station. The train to Røros was waiting for the corresponding northbound and southbound trains - from Oslo and Lillehammer - and they arrived and left while I was there. My interest was also cought by a "yellow animal" on one of the tracks. The machine left going north after the passenger train. I also took some shots around the area after the trains had left.

Gul maskin

6770

1)   Denne maskinen sto på sporet ytterst mot Tjuvholmen og var åpenbart "klar for avgang".

6778

2)   Her sett fra veien utenfor sporområdet. Lav novembersol ga spesielle lysforhold. Dertil blåste det ganske kraftig fra nord så det var litt problematisk å stå støtt.

6801

3)   For meg ser dette ut som en spor-rense-maskin eller noe slikt. Dersom du har noen detaljer om maskinen, vil jeg stte pris på å høre fra deg. Bruk gjerne Email-linken i toppen av siden.

Tog på stasjonen

6766

4)   Tog til Røros venter på korresponderende tog fra Oslo og Lillehammer.

6768

5)   En pussig kombinasjon av nagler på frontpartiet virker nærmest som blindeskrift. Avansert togmerking, tenkte jeg.

6771

6)   Her kommer tog fra Oslo trukket av El.18-2257 inn på spor 3 sydfra.

6773

7)   Lokførerbytte.

6776

8)   Fra perrongen mellom sporene 2 og 3.

6779

9)   Toget fra Lillehammer på vei inn i spor 1.

6787

10)   Tre tog på stasjonen. 93-settet er knapt synlig bak perrong-overbygget.

6790c1

11)   Med litt videre vinkel fikk jeg med meg den gule maskinen på sporet ut mot Tjuvholmen også. Nordgående tog har startet opp og er på vei ut fra perrongen.

6796c1

12)   Nordgående tog på vei ut av stasjonsområdet.

6811

13)   I mellomtiden hadde også sydgående tog forlatt stasjonen, klokken hadde passért avgangstidspunktet (0918?) og toget til Røros er derfor på vei ut av stasjonsområdet i syd-øst.

6813

14)   Etter å ha passért under riksvei 222 (den som i gamle dager het riksvei 50) snur sporet østover forbi Vikingeskipet mot Elverum og Østerdalen.

Et par andre bilder fra stasjonsområdet

6803

15)   Sporområdet i nord-vestre del av Hamar stasjon. Selve stasjonen i og utenfor venstre billedkant.

6812

16)   Sporområdet i syd-øst sett fra broen over Elverum-sporet.

6815c1

17)   Bevaringsverdig materiell i provisorisk oppbevaring.

6817

18)   Sporområdet i syd-øst. Lokstall og vedlikeholdshall til venstre.