Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Sandvika 23. juni 2005

Page posted   24. June 2005

På formiddagen var det en redningsøvelse i den nye Tanum-tunnellen. Dette toget har ifølge min informasjon deltatt i øvelsen, bl.a. ved å frakte markører. Etter øvelsen ble toget stående på Sandvika-broen i flere timer bak en skinneklamp og et rødt flagg. Det så ikke ut som at det var andre ombord enn togpersonalet, men for disse må det ha vært en prøvelse å vente time etter time på en St.Hans-aften. Jeg ble oppmerksom på toget ca kvart på fire, og det gikk ikke videre før halv syv. I mellomtiden passérte flere andre tog. Her er de jeg fikk med meg de gangene jeg var borte ved vinduene og kikket.

This day there was a rescue exercise in the new Tanum tunnel. The preparedness train for the Oslo area participated but was afterwards parked for some hours at the inner track on Sandvika bridge. While standing there other trains passed in both directions.

9087

kl 15:45

9092

kl 15:51

9097

kl 15:52

9098

kl 15:52

9101

kl 16:35

9102

kl 16:40

9104

kl 17:20

9107

kl 18:23

9111

kl 18:24

9114

kl 18:27

9116

kl 18:33 - endelig slapp de avgårde.