Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Jessheim 11. juli 2005

Page posted   14 July 2005

Jeg hadde vært en tur på Kløfta for å hente et telt. På veien hjem kjørte jeg innom Jessheim stasjon, en stasjon som har fått betydelig mindre teafikk etter at Gardermobanen ble gjennomgående fra Eidsvoll. Det sto to damer på perrongen, så jeg øynet sjansen for tog, men ved nærmere konsultasjon med rutetabellen forsto jeg at de to ikke var faste reisende. Det var nemlig en halv time til neste tog i begge retninger. Men siden jeg likevel var der, kikket jeg meg litt rundt.

Stasjonsbygningen på Jessheim er ikke spesielt pen og ligner etter min mening mest på en industribygning. Den ble bygget i 1908 etter at den forrige hadde brent ned. Nå er den vel ikke i bruk, noe stedets vandaler åpenbart har funnet ut.