Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Godstog passerer Sandvika 29. juli 2005

Page posted   30 July 2005

Mens banearbeidene fortsatt pågår i Asker, slipper enkelte daglige godstog forbi. Men siden det også arbeides med kjøreledningene og derfor ikke kan kjøres el-lok forbi stasjonen, benyttes diesel, en uvanlig trekk-kraft for tog forbi Sandvika. Bildene er tatt 29. juli som etter planen, slik jeg oppfattet den, var siste ordinære driftsdag uten strøm.

While construction works are going on at Asker station further west there are no electricity in the wires there. So through-going freight trains has to be pulled by diesel power, an unusual sight at Sandvika. Pictures taken 29 July.

Gt 5303 (CN) Alnabru-Drammen forbi Sandvika 29.07.2005 kl 09:28

Lok Di8.719 og Di8.720. Toglengde 280 m, bruttovekt: 347 tonn (Info fra CargoNet).

Gt 8303 (GC) Alnabru-Drammen forbi Sandvika 29.07.2005 kl 10:02

Lok 2 x T44, det bakerste har nummer 322.