Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Horten 2. august 2005

Page posted   3 August 2005

Horten er idag nedlagt som aktiv stasjon, det vil si at det ikke går rutemessig tog herfra lengre. Sidebanen er såvidt jeg vet likevel ikke nedlagt. Det er i det minste aktive lys-signaler ved planovergangene. Bildene er tatt ved syvtiden om morgenen. Derfor er de kanskje litt mørke.

Horten is a city south of Oslo on the western side of the Oslo Fjord. It's railway station is no longer in active use but is not completely abandoned. Pictures taken early morning 2 August 2005.

Innkjøring til Horten mot meg. Så snur jeg meg og ser inn på stasjonsområdet (neste bilde).