Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Hamar 16. november 2005

Page posted   20 November 2005

Først et bilde av regiontog på vei sydover fra Hamar. Toget har akkurat krysset kommunegrensen til Stange på fyllingen over Åkersvika, Mjøsa. Deretter tre bilder av tog til Røros på vei østover fra Hamar like etter nedlagte Hjellum stasjon.

First a picture of a train on it's way south from Hamar just crossing Åkersvika, part of lake Mjøsa. Then three pictures of train to Røros going eastwards from Hamar just after passing abandoned Hjellum station.