Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Dokka 18. februar 2006

Page posted   21 February 2006

Lørdag 18. februar holdt NJK lokalavdeling Mjøsbyene årsmøte på Dokka stasjon. Vi var 10 medlemmer tilstede. Det var felles transport for de som kom fra Lillehammer og de som kom fra Elverum/Stange. Her er noen bilder fra møtet, samt en link til Valdresbanens hjemmeside.

Saturday 18th February the local branch of the Norwegian Railroad Club held this year's first meeting at the station Dokka on the abandoned side line Valdresbanen. A group of enthusiasts work with keeping the station in shape and runs a diesel motor wagon for tourists in the summer. Here are some pictures from the meeting as well as a link to their homepage.

Vi ankom Dokka ved halv to-tiden

Plattformen var forskriftsmessig måkt...

... men det var ikke sporene.

Ti medlemmer deltok på årsmøtet (inkludert fotografen).

Møtet ble ledet av formannen, Bjørn Åke Persson (til venstre).

Ingrid Persson sto for kaffe og hjemmebakte kaker.

Etter årsmøtet fortalte Bjørn Karsrud om Valdresbanens politiske historie.

Da møtet sluttet ved halv syv-tiden var det blitt mørkt ute.

Siste bil klar til hjemtur.

Vi takker Foreningen Nye Valdresbanen for velvillig ekstrainnsats i forbindelse med møtet.

Link: Valdresbanen