Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Hamar stasjonsområde 11. april 2006

Page posted   12 April 2006

Borte på "OBAS-området" på Hamar står for tiden El13.2157. Såvidt jeg forstår er loket tatt ut av trafikk og skal benyttes som reservedeler for de andre operative El13-lokene tilhørende Ofotbanen AS (OBAS).

Jernbanemuseet lagrer forøvrig en del historisk materiell utendørs på Hamar. De to siste bildene viser to slike enheter der tildekkingen desverre har blåst av i løpet av vinteren. Jeg har fått opplyst at det første av de to er smalsporet damplok nr 81 som ble satt i drift i 1915 på Rørosbanen, overført til Vestfoldbanen i 1942 og utrangert i 1949. Det andre bildet viser sovevogn 705.

Inoperative locomotive El13.2157 parked at Hamar where it is probably going to be used as spare parts for working machines operated by Ofotbanen AS (OBAS).

At Hamar the Norwegian Railway Museum is storing some historic units outdoors awaiting restauration. The last two pictures show two units where the cover unfortunately has been taken by the strong winter winds. First narrow gauge steam locomotive No 81 operative on Rørosbanen from 1915 to 1942 and on Vestfoldbanen from 1942 to 1949, second is sleeping car 705. I am sorry I do not have further details on these two units.