Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra NJK medlemsmøte 7. mai 2006 på Flisa stasjon

Page posted   30 November 2010

NJK lokalavdeling Mjøsbyene avholdt medlemsmøte søndag 7. mai 2006 på Flisa stasjon som en befaring og forberedelse til kommende planlagte aktiviteter. Lokalavdelingen kan få disponere lokstallen på Flisa dersom vi sørger for at den og området rundt blir satt i stand. I tillegg vil NJK flytte sitt arkiv med gamle konstruksjonstegninger fra Fåberg til et rom i stasjonsbygningen på Flisa.

Our local branch of the Norwegian Railway Club conducted an inspection at the closed railway station Flisa on Sunday the 7th of May 2006 to prepare for coming activities in and around the buildings, particularly the old locomotive garage. The branch is permitted use of the garage building for our activities if we participate in the maintenance of it and the surrounding area including the turntable.

We also visited the main building where the office and waiting room was no longer in use. The line passing is now only used by freight trains and two of those passed while we were there. After the last train it was time to go home.

01 - Ute i sporområdet.

02 - Lokale medlemmer orienterer.

03 - Lokstallen

04 - Svingskiva

05 - På vei til hovedsporforbindelsen.

06 - Sporvekselen på hovedsporet.

07 - Svingskiva granskes.

08 - På vei inn i lokstallen.

09 - Vestre rom er lyst med sementert gulv.

10 - Østre rom er mørkere. Her er spor og grav intakt.

11 - Fuktskader etter taklekkasje i kontor/kvarter-delen.

12 - Kaffe og kaker i venterommet.

13 - Utendørs.

14 - En sporrenser i dårlig forfatning står lagret ved godshuset.

15 - Stasjonsområdet

16 - Nordgående papirtog ankommer...

17 - ...og passérer.

18 - Møtet fortsatte utendørs.

19 - Vi fikk også en titt inn bak lukene.

20 - Like aktuelt idag?

21 - Møtet avsluttes, vi rydder og beveger oss til bilene.

22 - Oppstilling. Ti deltagere inkludert Jon som tok bildet.

23 - De som hadde tålmodighet (og tid) ventet på sydgående tømmertog...

24 - ...som hadde med seg et El13.

25 - El-lok er ikke spesielt vanlig på Flisa.

26 - Så passérte siste vogn og det var på tide å dra hjem.