Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra Sandvika 24. mai 2006

Page posted   26 May 2006

Det var fint vær ved lunchtider og jeg skulle på Sandvika postkontor med innbydelser til vårens medlemstur for NJK-LAMB (Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Mjøsbyene).

Nice weather at lunchtime in Sandvika and my camera at hand. A new office building is under construction next to the old railway station house. From top of some stairs I caught several trains passing Sandvika station. Then I walked down to Sandvika river where I took some pictures of the bridge. Then up at the office again with a view of the bridge. From my own desk I only see a small part of the tracks but I can be lucky and catch a train in my lens.

På plassen foran Sandvika stasjon foregår det byggevirksomhet.

Den gamle røde stasjonsbygningen får en ny nabo tett innpå seg.

Oppe fra trappen ved postkontoret ser jeg at et 69-sett er på vei vestover.

Like etter kommer et El14 med godstog på vei østover.

Samme godstog. Det var et langt tog.

Et flytog på vei vestover...

...og et Mossetog på vei østover.

Tog til Skien eller Larvik på vei vestover.

Østående flytog holder på å stoppe på stasjonen.

Et stykke nedi gaten ser jeg fortsatt stasjonen bak meg.

Ny standplass på broen nedenfor gamle-kinoen og ser nordover.

Noen nymalte greier på vei østover.

Flytoget er knapt synlig over brystningen.

Tilbake på kontoret ser jeg "en fisk i garnet".

Dette var motivet jeg egentlig skulle ta bilde av. Sandvikselven og noen av broene.

72 120 passerer nedenfor vinduet i kantina.

Fra min egen arbeidsplass har jeg bare et gløtt til sporene...

...men har jeg flaks så kan jeg få fanget et tog i linsa.

Tilbake i kantine-vinduet litt senere fanger jeg opp et Lillehammer-tog...

...og noe dobbelt blått som sikkert skal ganske langt.