Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Materielltransport passerer Hedemarken 10. juni 2006

Page posted   6 July 2006

10. juni var det overføring av veterantog-materiell fra Hønefoss til Åndalsnes for sommerens kjøring med damp på Raumabanen. Via NJKs forum på nettet kunne jeg følge togets gang slik at jeg kunne "rykke ut" når det nærmet seg Stange og Hamar. De første bildene er tatt like nord for Stange stasjon mens de siste er tatt i sterkt motlys på fyllingen mellom Ottestad og Hamar. Siden damploket ikke er utstyrt med automatisk togstopp-system, måtte det gå et el-lok foran frem til Dombås.

On June 10th trere was a transfer of veteran units from Hønefoss where they have been made ready for the season to Åndalsnes where the veteran train will run each week-end this summer plus on days when there are cruice ships visiting. All parts of these operations are carried out by volunteer members from the Norwegian Railway Club. The steam engine does not have ATC equipment compulsory on this main line so assistance from an electrical engine is required until Dombås.