Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Bilder fra turen til "Tåg150" i Gävle i Sverige september 2006

Page posted   11 September 2006 - Revised 15 December 2006

Disse sidene med bilder fra NJKs tur til det svenske jubileumsarrangementet 8.-11. september ble nærmest bare kastet ut på nettet via min mobiltelefon-forbindelse mens turen enda pågikk. Hensikten var å gi de som ikke hadde anledning til å være med, inntrykk fra turen. Hurtighet var derfor viktigere enn kvalitet. Jeg håper likevel at de vil gi deg et innblikk i størrelsen og mangfoldet på dette storstilte arrangementet. Med væregudene i godt lune ble det et gjennomgående godt og vellykket arrangement.

These pages with pictures from the Norwegian Railway Club's trip to the Swedish 150 years anniversary of operating trains in Sweden 8th to 11th September were first posted during the trip itself. Using a mobile (cellphone) line the pictures were practically thrown out on the web while we were still travelling. The intention was to give members not going with us impressions from the tour and the big event. It is my hope that they will give you as well an impression of the tour and this successful jubilee arrangement with it's variety of engines, locomotives and wagons from today but mostly from the past.

Fem undersider (antall bilder)   /   Five Sub Pages (number of pictures)