Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.

Hamar stasjon 21. april 2012

Page posted   22 April 2012

Denne helgen er det togfritt mellom Lillehammer og Eidsvoll. Noen gule benytter anledningen til å jobbe i sporene, andre bli bare parkert på sidelinja, for eksempel et av sporene på Hamar. Her er noen bilder ved den dessverre nå for meg altfor sjeldne kombinasjonen av tilgjengelig tid, godt vær og tilstedeværelse av et kamera.

This weekend all trains are replaced by buses between Lillehammer and Eidsvoll. Some yellow machines and men take the opportunity to do some works on the tracks at Hamar station as others like the red and silver train are just parked on a side track. I was lucky this time having time to stop as well as having my camera with me. Particularly the time part has not been very present for the last years.