Site established 2004 - New design 2010   -   All pictures © Nils-Kristian Møller unless otherwise indicated.
Page last updated   1 May 2012

About my Railroad Site


Nils-Kristian Møller
Postboks 154
2336 Stange
Norway
E-mail:
rails405@nkm.net

About me and my Railroad Site

Dear Visitor,

I very much appreciate your visit to my Railroad Site and Photo Gallery.

My name is Nils-Kristian Moller* and I live in Stange, Norway, located in the south eastern part of the country near the city of Hamar. I work as a Senior Adviser with the Norwegian software company NICE developing software for the insurance industry. Beside that I am engaged in local politics and and the local church parish.

I call myself a railroad enthusiast and one of my hobbies is taking pictures of trains and railways. Another hobby is making web pages. It is the combination of these hobbies that has created this site (rails.nkm.net). The pages are all hand coded, no publishing program or web editor has been involved.

The first pages were published in 2004 and new pages was added relatively frequently up to 2007. At that time my engagements in politics and parish as well as other web projects was taking over more and more of my spare time leaving little time for railway picture taking and publishing.

From the beginning the code behind the pages was rather primitive. In 2010 I reorganized the site rewriting all the code and renaming all the sub pages. This gave me a better structure for maintenance and made the pages more up to date regarding search engine methodology.

In addition to editing my own pages I am webmaster for the local branch of the Norwegian Railway Club and I am running a couple of other sites on a hobby basis.
You can read more about my web activities on www.nkmoller.com.

Some of my pages have comments and information in the Norwegian language only. If you are not familiar with Norwegian I hope you will still enjoy the photos.

Best regards,

Nils-Kristian Moller

*) My last name is spelt Møller in Norwegian, the letter "ø" being a special letter in the Norwegian alphabet. It equals the Swedish/German "ö" and some prefer to replace it with "oe" when writing English. I normally just drop the slash over the o spelling my last name "Moller" when writing in an English language context.

Om meg og jernbanesiden min

Kjære besøkende,

Jeg synes det er hyggelig at du kikker innom jernbanesidene mine.

Jeg heter Nils-Kristian Møller og jeg bor i Stange syd for Hamar. Jeg arbeider som rådgiver i IT-firmaet NICE AS som holder til i Sandvika i Bærum og som leverer system­løsninger til forsikrings­selskaper. Ved siden av dette er jeg engasjert i lokalpolitikken i kommunen og i menighetsrådet i Stange menighet.

Jeg kaller meg jernbaneentusiast og en av hobbyene mine er å ta bilder av alt som har med jernbane å gjøre. En annen hobby er å lage websider. I en kombinasjon av disse hobbyene er disse sidene (rails.nkm.net) blitt til. Alt er kodet for hånd, uten bruk av noe publiseringssystem eller kodeeditor.

Første versjon av nettstedet ble lagt ut i 2004 og nye sider ble jevnlig lagt til frem til 2007. Da hadde politikken og menighetsarbeidet, samt nye web-prosjekter, tatt over det meste av fritiden min. Det ble ikke mye tid igjen til jernbanefotografering og enda mindre til publisering av de bildene jeg tok.

De første sidene ble laget med relativt primitiv kode. I 2010 reorganiserte jeg hele nettstedet og skrev om all kode. Hensikten var å gjøre sidene mer fleksible og vedlikeholdsvennlige og lettere å lese for søkemotorene.

I tillegg til arbeidet med mine egne websider er jeg webansvarlig i den lokale avdelingen av Norsk Jernbaneklubb. Jeg har også laget flere andre nettsider. Du kan lese mer om internett-aktivitetene mine på siden www.nkmoller.com.

Flere av sidene mine har både norsk og en engelsk tekst. Årsaken til engelsken er at sidene får en del besøkende fra utlandet. Det synes jeg er hyggelig, og da vil jeg jo gjerne gi dem litt forståelig informasjon også.

Vennlig hilsen

Nils-Kristian Møller